Энергетические масла

Тп-22С (марка 1) 216.5л.
Тп-22С (марка 1) 1000л.
КС-19п 216.5л.
МТ-300 ОМ марка B 216.5л.
Gazpromneft Turbine Oil 32 216.5л.